8 comments

    comments user

    Yok Says :

    October 2, 2012 at 10:12 pm

    úvah nad vlastním duševním životem a jeho vysvětlování podle zásad psychoanalýzy.“ (Míek, , s. 26) Kohoutek () dodává, že je tato metoda nároþná jak asově, tak co se týe schopností daného jedince. 7. Souasné sebepozorování – tzv. introspekce, tedy pozorování sebe sama v právě.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *